كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) گروه گيف دوني -

گروه گيف دوني -
[ شناسنامه ]
طرح درس ساليانه رياضي هفتم قابل ويرايش ...... پنج شنبه 95/11/7
چگونه نوشته هاي متحرک و زيبا بسازيم ...... چهارشنبه 95/8/5
کانال امور اجرايي مدارس ...... پنج شنبه 95/7/29
طرح درس سالانه برتر بخوانيم چهارم ...... شنبه 95/7/17
انيميشن رياضي در مورد شمارش ...... شنبه 95/7/10
معرفي کانال معاونين مدارس ...... يكشنبه 95/7/4
کيف اينترنتي ...... دوشنبه 95/6/8
دانلود بازيهاي ماز مخصوص کودکان ...... چهارشنبه 95/5/20
لينک هاي آموزشي و درسي ...... سه شنبه 95/2/28
ترفندهاي افزايش سرعت کامپيوتر ...... سه شنبه 95/1/17
رسم شکلهاي هندسي متحرک ...... شنبه 94/1/22
روش فوق سريع جمع اعداد ...... دوشنبه 93/12/25
آموزش جدول ضرب بوجاري ...... چهارشنبه 93/12/20
دانلود بازي رياضي آموزش جمع کسرها ...... پنج شنبه 93/12/7
اعداد عجيب را بشناسيد ...... يكشنبه 93/12/3
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها